Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR

Svetsbolaget Conrad & Co AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att
utge personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till företagets
personuppgifter i kund- och personalregister.

 

Du kan läsa våran policy i sin helhet i filerna nedan, filerna är i formatet PDF.