Industri och byggsmide

Komplett tillverkning och montage av smideskonstruktioner, stålstommar, bjälklag, skärmtak, entresolbjälklag, nybyggnationer, tillbyggnationer, renoveringar mm.

Ritning och konstruktion finns i huset.

Kontakta oss för mer information »