Ritning/konstruktion

Vi tar fram konstruktionsritningar i Cad/Cam och arbetar med Autocad, Inventor och Autopool.