Legoverksamhet

Skärning, klippning, bockning, borrning, gängning, svetsning, montage samt problemlösning.

Maskinbyggnationer och maskindelar

Tillverkning av maskiner och maskindelar inom industrin.

Industri och byggsmide

Komplett tillverkning och montage av smideskonstruktioner, stålstommar, bjälklag, skärmtak, entresolbjälklag, nybyggnationer, tillbyggnationer, renoveringar mm.

Ritning och konstruktion finns i huset.

Kontakta oss för mer information »

Specialanpassade påkörningsskydd för butiker, lager etc.

Skyddar portar, väggar och hörn och ställage för påkörning.

Påkörningsskydd till butiksdiskar för att skyfdda mot påkörning av kundvagnar.

Kontakta oss för mer information »

Sidor